<p>پیش‌تر در یادداشتی نوشته‌بودم که روز نخست هر ماه یک غزل را در وبلاگ نجوا  خواهم نوشت. اکنون می‌خواهم آن تصمیم را اصلاح  و از دوستانی که در پی شعر هستند خواهش کنم برای خواندن آخرین شعرهایم به<a title="تارنما و گاه‌نوشته‌های شخصی دکتر مهدی فرهانی منفررد" href="http://www.fmonfared.com/" target="_blank"> تارنمای شخصی من</a> سری بزنند. ترجیح می‌دهم در کاتبان بیش‌تر یادداشت‌ها و نکته‌های علمی تاریخی و ادبی را بنویسم و  نوشته‌های ذوقی و شعر را برای دوستدارانش در وبگاه خود بیاورم. </p><p>با احترام بسیار</p><p>مهدی فرهانی منفرد</p>
شنبه ۱ دي ۱۳۸۶ ساعت ۲۲:۲۵