در صفحه اول  وبسايت شخصي خود مطلبي را قرار داده‌ام با عنوان راز طنز. شما را به مطالعه‌‌ي اين مطلب دعوت مي‌كنم.
شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۶:۵۸