آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۵۱٫۶۲۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۴۷
بازدید از این یادداشت : ۱٫۵۹۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">تو حرف می‌زنی اما صدا صمیمی‌ نیست</font></p><p><font face="Arial" size="4">هوای بی‌رمق واژه‌ها صمیمی نیست</font></p><p><font face="Arial" size="4"></font></p><p><font face="Arial" size="4"></font></p><p><font face="Arial" size="4">تو حرف می‌زنی اما چرا نمی‌شنوم</font></p><p><font face="Arial" size="4">چرا صدای تو روشن، چرا صمیمی نیست؟</font></p><p><font face="Arial" size="4"></font></p><p><font face="Arial" size="4"></font></p><p><font face="Arial" size="4">دو دست خاکی ما جاده‌های رابطه بود</font></p><p><font face="Arial" size="4">چه سال‌هاست که این جاده‌ها صمیمی نیست</font></p><p><font face="Arial" size="4"></font></p><p><font face="Arial" size="4"></font></p><p><font face="Arial" size="4">نگاه ما سخن تازه‌ای نمی‌گوید</font></p><p><font face="Arial" size="4">و خودنمایی لبخندها صمیمی نیست</font></p><p><font face="Arial" size="4"></font></p><p><font face="Arial" size="4"></font></p><p><font face="Arial" size="4">نمی‌توان به کسی دل سپرد و عاشق بود</font></p><p><font face="Arial" size="4">سلام مبهم آیینه تا صمیمی نیست</font></p><p><font face="Arial" size="4"></font></p><p><font face="Arial" size="4"></font></p><p><font face="Arial" size="4">به عشق می‌نگرم، این چراغ خاطره سوز</font></p><p><font face="Arial" size="4">اگرچه روشن و بی‌ادعا، صمیمی نیست</font></p><p /><p /><p><font face="Arial" size="4">به نام کوچک کوچک بخوان مرا ای یار!</font></p><p><font face="Arial" size="4">که در میان من و تو، شما صمیمی نیست</font> </p>
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۸۶ ساعت ۹:۱۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت